A
+
DESTACAT

XX Jornades d'Escola Rural en la formació inicial dels mestres de Catalunya

[veure programa]


Lectura de tesi doctoral d'Eduard Masdeu, dirigida per Xavier Carrera i Antoni Tolmos

[recull fotografies]
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social   Av. de l'Estudi General, 4   25001 Lleida
Tel. 973 706 501   Fax 973 706 502   A/e: deganat.fepts@udl.cat