INSCRIPCIÓ

Cal emplenar necessàriament aquest formulari d'incripció on-line. Un cop enviat, la Secretaria del Congrés us facilitarà l'imprès per poder efectuar l'ingrés bancari de la quota corresponent.

QUOTES
Ordinària: 39,53 euros
Reduïda: 39,53 euros (estudiants)


TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Del 19 de gener al 19 de març

SECRETARIA DEL CONGRÉS
Departament de Didàctiques Específiques de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Av. de l'Estudi General, 4. Primer pis (despatx 1.11)
25001 Lleida

Tel. 973 706 516
Fax 973 706 502
A/e: secretaria@didesp.udl.cat


CERTIFICATS
Reconegut amb 1 crèdit de matèria transversal.
Es lliuraran certificats d'assistència i de participació.
 
    FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

   Nom:        

   Cognoms:

   NIF:          

   Data de naixement:          

   Adreça:      

   Població:    

   CP:            

   Telèfon:     

   Adreça electrònica:  

    Marqueu aquesta casella si sou estudiant de la UdL i voleu el reconeixement per a la matèria transversal

  

Les dades que consten en aquest formulari només seran utilitzades per la Universitat de Lleida pel que fa als tràmits d'inscripció al congrés i les seves trameses, i no per a cap altra finalitat (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, LOPD).Twitter: @espaihibrid #espaihibrid2015   |  Facebook EspaiHibrid   |  Youtube EspaiHibrid