-
A
+
Esboç del nou edifici
FCECertificat de Capacitació del Català (Mestres del Pla 2000)
Fes-te fan al nostre Facebook     Segueix-nos a Twitter (@FEPTS_UdL)     Visita el nostre canal de Youtube
Certificat de Capacitació del Català (Mestres del Pla 2000)


Per tal de poder impartir classes de català i en català a l'educació infantil i a l'educació primària, cal haver cursat 18 crèdits de llengua i cultura catalanes, 4,5 dels quals poden girar a l'entorn de la geografia i la història de Catalunya.

El total de crèdits es pot obtenir a través de les assignatures següents:

Certificat de Capacitació del Català (Mestres del Pla 2000)
Codi Assignatura Tipus Curs Crèdits Especialitat
40247 Llengua i Literatura (català) T 2n 6 Educació Primària
40248 Llengua i Literatura (català) T 2n 4,5 Educació Física
Educació Musical
Educació Estrangera
40077 Llengua catalana B 1r 4,5 Educació Primària
40066 Coneixement del Medi B 3r 6 Educació Primària
*40066 Coneixement del Medi L 3r 6 Totes
(excepte Ed. Primària)
*40206 Llengua i Literatura Catalanes O 4,5 Educació Especial
*40334 Llengua i Literatura Catalanes O 4,5 Educació Infantil
*40159 Història Contemporània de Catalunya O 4,5 Totes
40174 Introducció a la Dialectologia Catalana O 6 Totes
40177 Introducció a la Sociolingüística O 6 Totes
*40194 Literatura Contemporània: Narrativa O 4,5 Totes
*40195 Literatura Contemporània: Poesia O 4,5 Totes
*40200 Llengua Catalana O 9 Totes
*40241 Tècniques de Redacció O 9 Totes

O: Optativa    B: Obligatoria    L: Lliure Elecció    A: Anual    Q: Quadrimestral    T: Troncal

*Aquestes assignatures no s'oferten el curs 2010-11