Dia Mundial del Treball Social

Dia Mundial del Treball Social a Lleida

Converses des del Treball Social

Noves veus, nous horitzons: Treball Social en evolució
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
21 MARÇ 2024
#Lleidadiatreballsocial

 

Inscripció

Quotes d’inscripció

  • Estudiantat de la UdL AMB matèria transversal: 18,46 €
  • Estudiantat de la UdL AMB matèria transversal - família nombrosa: contactar amb Secretaria al 973706507
  • Resta d'estudiantat, professionals o particulars: 0 € (és necessari realitzar la matrícula a través de la seu electrònica)

Termini d’inscripció

Del 12 de febrer al 20 de març de 2024

Matrícula

enllaç a la Seu electrònica

Crèdits

Per l'obtenció del crèdit ECTS del Dia Mundial del Treball Social caldrà assistir a les activitats programades durant la jornada i realitzar l'activitat avaluable requerida que trobareu al Sakai, dins l'espai Grau en Treball Social -2023-24. Es tracta de l'Activitat MT_Dia_Mundial_2024 que s'haurà de lliurar dins el termini establert.