Singulars

Del poble al món...

Stacks Image 10
Stacks Image 8
Difondre

Experiències educatives pròpies de les escoles rurals:

  • Identificar i recollir experiències educatives innovadores que desenvolupen els mestres de les escoles rurals.
  • Que siguin rellevants de cara a la formació dels futurs mestr@s.
  • Que puguin inspirar als professionals.

  • Experiències dutes a terme per estudiantat de magisteri de primària idònies per a situacions educatives a les escoles rurals.