UdL - Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social - Fons d'art
 

Projecte:
 • Coordinació, edició de textos, fotografies i edició fotogràfica: Dànae Quiroz Llobet
 • Maquetació i disseny: MOMO Estudi
 • Edició i disseny web: Rosa Marta Granero Murgades
Imatges cedides pels i les artistes:
 • Cortesia de Jordi Alfonso.
 • Cortesia de Llorenç Melgosa.
 • Cortesia d'Albert Bayona.
 • Cortesia de Carme Molet.
 • Cortesia d'Olga Olivera-Tabeni.
 • Cortesia d'Enriqueta Vendrell.
 • Cortesia de Judith Sol Dyess.
 • Cortesia de Jordi V Pou.
 • Cortesia de Marta Benavides.
 • Cortesia de Gerard Calderón.
Imatges cedides pel Fons d'Art de la FEPTS:
 • Imatges de l'obra de Jesús Mauri.
 • Imatges de l'obra Manuel García Sarramona.
 • Imatges de l'obra Juanjo Jové.
 • Imatges de l'obra Jordi Jové.

La resta de fotografies són reproduccions realitzades i editades per Dànae Quiroz Llobet.

 

Universitat de Lleida  |  Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social  |   10.02.2022