UdL - Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social - Fons d'art
 

Amb motiu del trasllat del que aleshores era la Facultat de Ciències de l'Educació al campus de Cappont i la seva ubicació a l'edifici obra de l'arquitecte portuguès Alvaro Siza Vieira, l'octubre de 2008 el Deganat va acordar posar en marxa una comissió d'experts formada pels professors Marisé Astudillo, Josep Ma Canadell i Jesús Mauri, comissió coordinada per la professora Maria-Pau Cornadó, aleshores vicedegana de la Facultat.

La comissió tenia l'encàrrec d'anar construint un fons d'art propi de la Facultat, a partir d'obres d'artistes vinculats a les comarques de Ponent, preferentment joves. Les obres podien ser donacions, cessions o adquisicions i podien correspondre a diverses formes de creació visual: pintura, escultura, fotografia, nous mitjans... La finalitat era apostar per propostes de creació contemporània que, més enllà d'una funció decorativa de l'edifici, se situessin en un espai d'investigació de cada un dels artistes.
Per altra banda, calia ubicar les obres en espais oberts a tothom, de manera que PDI, PAS i estudiantat en poguessin gaudir i sentir aquestes obres com a quelcom pròxim, suposant un enriquiment personal en aquest àmbit de la cultura.
D'aquesta manera es van incorporar progressivament les obres que formen aquest fons. Durant aquests anys, el professor Josep Ma Canadell es va jubilar, la professora Carme Molet va entrar a formar part de la comissió i, més endavant, l'any 2018 el professor Jesús Mauri ens va deixar.

El desembre de 2019, amb la incorporació d'una obra de Jesús Mauri al fons, es tanca un període del fons d'art de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, que compta amb un conjunt de 120 peces de 41 artistes. Amb el mateix entusiasme dels inicis, confiem a fer avançar aquest projecte cap al futur.


Maria-Pau Cornadó

 

Universitat de Lleida  |  Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social  |   09.02.2022