Educacio i Societat

Empoderament

21 d'octubre 2016
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

 

Inscripció

Quotes d’inscripció

  • Estudiantat de la UdL AMB matèria transversal: 39,53 €
  • Professionals: 30 €
  • Estudiantat de la UdL SENSE matèria transversal: 15 €
  • Tutors de pràctiques d'Ed. Social durant el curs 2015/16 i 2016/17: 0 €

Termini d’inscripció

Del 23 de setembre al 17 d'octubre de 2016

Crèdits

La Universitat de Lleida reconeix l’assistència a la Jornada amb 1 crèdit.

Per a l'obtenció del crèdit transversal, serà obligatòria l’assistència al 80% de les sessions.

Cal emplenar necessàriament el formulari d’inscripció en línia. Un cop enviat, la Secretaria us facilitarà l’imprès per poder efectuar l’ingrés bancari de la quota corresponent.

 

Formulari d’inscripció


 

Universitat de Lleida  |  Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social  |   19.09.2016