Educacio i Societat 2018
 

II Jornada Educació i Societat: Connexions amb l'art

La Jornada Educació i Societat, entra en la seva segona edició, després de prendre el relleu al Simposi Infància i Societat, per tal d'ampliar el ventall de temes a abordar incloent aquells aspectes en què intervé la educació no formal al llarg de la vida.

En aquesta segona edició la jornada gira al voltant de l'art com eina d'intervenció socioeducativa, tot reunint a professionals, experts i estudiants, per tal de que puguin analitzar de forma oberta les potencialitats de les diferents expressions artístiques, així com compartir experiències i perspectives de l'actual situació en el camp de l'Educació social.

El fil conductor d'aquesta edició ve simbolitzat pel peix, animal que en la mitologia grecoromana simbolitza el canvi i la evolució, dues característiques intrínseques del treball i l'educació social. Els elements geomètrics representen els nexes entre idees i activitats que utilitzen l'art per a la transformació social.

També es donarà veu a aquells Treballs de fi de Grau d'Educació social de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida, que hagin mostrat una vessant més innovadora i creativa.

Universitat de Lleida  |  Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social  |   05.10.2018