Educacio i Societat 2018
 

Informació

Lloc de celebració

Conferència:
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
Campus de Cappont, c. Jaume II, 67, Lleida

Tallers:
Aules del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera

 

Secretaria

Administració de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Despatx 0.01 (planta baixa)
Av. de l’Estudi General, 4
25001 Lleida

Tel. 973 706 548
Fax 973 706 502
A/e: jornades.fepts@udl.cat

 

Organitza:

Facultat Educacio Psicologia i Treball SocialAjuntament de Lleida


 

Universitat de Lleida  |  Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social  |   05.10.2018