XI Jornades
Maria Rúbies

de Recerca i Innovació
Educatives

Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
13-14 novembre 2015

El joc com a eina educativa en infants
i adolescents
Experiències, vivències i recerca educativa

 

JMR.11

En aquesta XI edició, les Jornades Maria Rúbies volen debatre i reflexionar entorn al joc des d’una vessant educativa àmplia. Per tal d’abordar una temàtica tan rica, suggerent i motivadora com el joc i el seu paper transformador en l’educació, les Jornades volen ser un espai per compartir coneixements i experiències innovadores des de diferents àmbits com l’art, la matemàtica, l’educació física o la tecnologia educativa. En definitiva, es pretén donar a conèixer diferents maneres d’incorporar el joc a la pràctica pedagògica a través de diferents didàctiques i estratègies educatives concretes, debatre al voltant de diferents tipologies del joc per a la intervenció educativa en la infància i l’adolescència i reflexionar sobre com jugar per aprendre i com aprendre jugant.

Aquestes Jornades aspiren a ser un punt de trobada entre diferents professionals de l’educació que investiguen i/o treballen aquesta temàtica, més enllà dels nostres propis límits territorials. A més, també serviran perquè l’estudiantat de la FEPTS sigui coneixedor del joc com a mitjà educatiu; en ocasions no prou (re)conegut en el seu ventall de possibilitats i que, degudament utilitzat, pot ajudar a ampliar el nivell de motivació en els espais formals i no formals on la infància i l’adolescència s’educa i aprèn.

Volem conversar al voltant de les següents qüestions:

  • Classificació de les diferents tipologies de jocs
  • Com incorporar una pedagogia del joc en els nostres programes i didàctiques educatives?
  • Quines necessitats de formació específica tenen els mestres i les mestres per utilitzar el potencial educatiu del joc?
  • Com abordar els efectes contraproduents del joc?
  • Quins recursos didàctics existeixen per tractar aquests temes?
  • Com aplicar lògiques i estructures de joc a contextos no lúdics?
  • Què poden aportar els videojocs als infants i adolescents?

 


Universitat de Lleida  |  Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social