-
A
+
Esboç del nou edifici
FEPTSEEES: Documentació general
Fes-te fan al nostre Facebook     Segueix-nos a Twitter (@FEPTS_UdL)     Visita el nostre canal de Youtube
EEES: Documentació general


Documents bàsics d'àmbit europeu

Declaració de la Sorbona (maig 1998)
Declaració de Bolonya (juny 1999)
Comunicat de Praga (maig 2001)
Convenció de Graz (maig 2003)
Comunicat de la Conferència de Berlín (setembre 2003)
Programa Erasmus Mundus de la Comissió Europea (2004-2008)


Documents bàsics d'àmbit estatal

Declaración de Bologna. Adaptación del sistema universitario español a sus directrices
Document de l'Assemblea General de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) (desembre 2000)

Perfilando el Espacio Europeo de la Enseñanza Superior
Missatge de la Convenció d'Institucions Europees d'Ensenyament Superior (Salamanca, març 2001)

La Declaración de Bolonia y su repercusión en la estructura de las titulaciones en España
Acord de l'Assemblea General de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) (juliol 2002)

La integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Documento-Marco
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (febrer 2003)

Informe del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a la European Conference of Ministers of Higher Education  (juliol 2003) [anglès]

Declaració de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) sobre l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior
(Santander, setembre 2003)

Declaració de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) sobre l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior
(Madrid, octubre 2003)


Documents elaborats per altres institucions

Marc general per a la integració europea
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (2003)

Nota de premsa amb les conclusions de la Jornada sobre l'Àrea de Recerca i l'Espai Europeu d'Educació Superior: Construint l'Europa del Coneixement des de Catalunya
DURSI (setembre 2003)

Decret de creació de l'Oficina de l'espai europeu de l'ensenyament superior i de l'Oficina de promoció de les universitats de Catalunya
(DOGC núm. 3998 - 29.10.2003)


Documentació Universitat de Lleida

Espai Europeu d'Ensenyament Superior