-
A
+
Esboç del nou edifici
FEPTSDocència a alumnes internacionals
Fes-te fan al nostre Facebook     Segueix-nos a Twitter (@FEPTS_UdL)     Visita el nostre canal de Youtube
Docència a alumnes internacionals

El professorat amb alumnes matriculats en les seves assignatures que participen en programes de mobilitat disposareu, a més de les actes dels estudiants habituals, segons el cas, l'acta de l'estudiantat SICUE (programa de mobilitat entre universitats espanyoles), l'acta dels estudiants Sòcrates/Erasmus (programa de mobilitat entre universitats europees) o l'acta dels estudiants participants als programes de mobilitat de la UdL (sobretot estudiants mexicans).

L'estudiantat SICUE ha de ser avaluat exactament igual que qualsevol estudiant de la UdL.

Pel que fa a l'estudiantat Sòcrates/Erasmus, per facilitar la conversió de la nota obtinguda a la UdL en nota de la universitat d'origen de l'estudiant, l'haureu d'expressar, a més de les maneres prescriptives (nota qualitativa i nota quantitativa), d'acord amb el Sistema Europeu de Crèdits (ECTS) segons el quadre següent:


Nota ECTS Definició
A Excel·lent: Realització extraordinària, errors necessaris
B Molt bé: Per sobre de la mitjana, amb alguns errors
C Bé: Bon treball, amb alguns errors
D Satisfactori: Bé amb mancances significatives
E Suficient: Ha assolit els mínims
F Suspens: Necessita treballar més

En cas de dubte a l'hora d'emplenar l'acta, us podeu posar en contacte amb el coordinador de mobilitat de la FEPTS. També podeu trobar més informació a la secció Education and Training de la Comissió Europea.

Un cop emplenada i signada l'acta, la podeu retornar a la Secretaria segons el procediment habitual.

En cas que vulgueu fer algun aclariment o explicació sobre el treball realitzat per l'estudiant o el mètode d'avaluació, us preguem que ho realitzeu en un full apart, com a carta adreçada al coordinador Sòcrates/Erasmus de la universitat d'origen.