-
A
+
Esboç del nou edifici
FEPTSMobilitat: Programa específic mobilitat
Fes-te fan al nostre Facebook     Segueix-nos a Twitter (@FEPTS_UdL)     Visita el nostre canal de Youtube
Programa específic de mobilitat a la FEPTS

Els programes de mobilitat propis de la FEPTS tenen l'objectiu de realitzar les pràctiques de 3r i 4t curs dels graus d'Educació Infantil i Primària a l'estranger.

Termini i convocatòria
Es publica a la web de la FEPTS (http://www.fepts.udl.cat)

Centres
Convenis amb centres educatius a l´estranger

Dotació econòmica
Aquesta convocatòria està dotada amb un ajut econòmic de la FEPTS. Les bases per optar a aquest ajut es publiquen un cop resolta la convocatòria.

Requisits específics
  • Pràctiques II Ed. Primària: Haver superat 100 crèdits incloent Pràctiques I.
  • Pràctiques III Generalista Ed. Primària: Haver superat 97 crèdits de matèries didàctico-disciplinars i Pràctiques II.
  • Pràctiques III Mencions Ed. Primària: Haver superat 97 crèdits de matèries didàctico-disciplinars, Pràctiques II i les optatives de menció.
  • Pràctiques II Ed. Infantil: Haver superat 100 crèdits incloent Pràctiques I.
  • Pràctiques III Ed. Infantil: Haver superat 52 crèdits de matèries didàctico-disciplinars i Pràctiques II.
  • No haver participat anteriorment en aquesta acció de mobilitat.
  • Nota mitjana mínima 7 sobre 10.

Criteris de selecció
  • Expedient acadèmic.
  • Coneixement de l'idioma.
  • Carta de motivació pel centre sol·licitat.