-
A
+
Esboç del nou edifici
FEPTSEstudiantat - Consell de l'estudiantat
Fes-te fan al nostre Facebook     Segueix-nos a Twitter (@FEPTS_UdL)     Visita el nostre canal de Youtube
Consell de l'estudiantat

El Consell de l'Estudiantat de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, coordinat amb el Consell de l'Estudiantat de la UdL i la resta de consells de centre, és l'òrgan de debat i representació de l'estudiantat integrat a la FEPTS, amb participació en tots els seus òrgans de decisió i en els de la Universitat.

El seu objectiu essencial és vetllar pels drets i els interessos de l'estudiantat del centre, vehicular les seves propostes i demandes dins els òrgans universitaris competents i, en definitiva, col·laborar en la consecució d'una formació acadèmica i humana de qualitat.


Localització: 2.08
Web: http://cefce.blogspot.com/
Adreça electrònica: fce@estudiantat.udl.cat
Consell de l'Estudiantat