-
A
+
Esboç del nou edifici
FEPTSMobilitat: Informació general
Fes-te fan al nostre Facebook     Segueix-nos a Twitter (@FEPTS_UdL)     Visita el nostre canal de Youtube
Mobilitat: Informació general

La FEPTS participa plenament de la idea de la internacionalització de la formació superior i creu que la vinculació internacional incrementa la qualitat dels estudis i de la recerca i millora les perspectives dels estudiants.

Tenint en compte aquest punt de partida, actualment des de la FEPTS s'està actuant en tres vessants:

Revisió dels acords i convenis ja existents, amb l'increment de places de professorat i alumnat i la inclusió de noves titulacions.

Gestió de nous acords a partir de la demanda específica del professorat i l'estudiantat i de la detecció de necessitats específiques del Centre.

Obertura de noves línies d'actuació, com augmentar les places de Pràcticum/Erasmus en centres estrangers i crear vincles de col·laboració acadèmica amb titulacions d'altres universitats.

Gestió administrativa dels programes de mobilitat:
     Oficina de Relacions Internacionals de la UdL

Vicedeganat de mobilitat de la FEPTS:
     Montserrat Casanovas Català