-
A
+
Esboç del nou edifici
FEPTSSimposi Infància i Societat
Fes-te fan al nostre Facebook     Segueix-nos a Twitter (@FEPTS_UdL)     Visita el nostre canal de Youtube
Simposi Infància i Societat

La Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social organitza des de 1994, amb una periodicitat biennal, el simposi Infància i Societat, conjuntament amb els àmbits de Benestar i Cohesió Social i el de Participació, Educació i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Lleida.

El seu principal objectiu és connectar els estudis de les titulacions d'Educació Social, de Treball Social i de Psicopedagogia amb la realitat del nostre entorn més immediat.

La temàtica d'aquest simposi és sempre de caràcter educatiu i psicosocial, amb la finalitat de millorar el benestar psicosocial dels nens i de les nenes de la nostra societat.

El simposi s'estructura en conferències plenàries on es fa l'exposició de la temàtica des d'una vessant actual i científica i taules rodones per debatre els continguts des de diferents contextos i disciplines, amb la participació d'especialistes reconeguts que exposen les línies metodològiques en què es treballa en l'actualitat. La participació dels assistents s'ha concretat generalment en la realització de tallers per tal de treballar aspectes concrets i elaborar propostes d'intervenció en els diversos nivells i àmbits de la temàtica.

En la darrera edició, el comitè organitzador ha introduït lleugeres modificacions en l'estructura del simposi amb la voluntat d'atreure un major nombre de professionals i de participants: s'obre la participació dels assistents a la presentació de comunicacions en forma de pòster, es crea un comitè científic per a valorar les aportacions i s'afegeixen les col·laboracions de l'Escola Municipal de Belles Arts i de l'Aula Municipal de Teatre.

Els lemes que han dut les diferents edicions del simposi han estat els següents:

2014 Les noves relacions familiars i intergeneracionals
2012 Ser infant a Catalunya: realitat i perspectives
2010 Pobresa i infància en la societat del benestar
2006 Infància i família: noves relacions?
2004 Infància i multiculturalitat: trencant motlles
2002 Temps lliure i adolescents
2000 Mediació entre iguals, què i com?
1998 Infància i participació
1996 La influència dels mitjans de comunicació
1994 Absentisme escolar